Kies uw regio op basis van postcode, plaats of titel

Plaats
Postcode
Titel

APOTHEKEN: TANDARTSEN: VERLOSKUNDIGEN: PRIKPOSTEN: ZORGLOKET: THUISZORG: ZORGCENTRA: UITLEEN: SOS: DIERENARTSEN: DIERENAMBULANCE

ReageerPrint dit artikel

Medische diensten van woensdag 12 maart tot en met dinsdag 18 maart Huisartsen Enschede Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kan contact opgenomen worden met Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), telefoon 088-555 11 88. HDT-Oost is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 17.00 tot 8.00 uur. In het weekeinde en op officiële feestdagen is er een 24-uurs dienst. Bezoek aan de huisartsenpost alleen na telefonische afspraak. Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur mag bij afwezigheid van de eigen huisarts uitsluitend voor aanvragen van een huisbezoek, consult of een telefonische consult, gebeld worden met de VDHE: 0900-431 33 33 (euro 0,15 c/pm). Voor afwezige huisartsen kijk onder: www.hdt-oost.nl De Veldpoort-artsen en Glanerbrugse artsen hebben een eigen waarneemregeling voor overdag. Huisarts Glanerbrug Uitsluitend voor spoedeisende medische problemen mag 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen gebeld worden met Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), telefoon 088-555 11 88. Op werkdagen van 8.00-17.00 uur bellen patiënten van een afwezige Glanerbrugse huisarts voor consult of visite een andere, aanwezige Glanerbrugse arts.

Apotheken: Avond, nacht en weekenddienst: van vrijdag 17.30 u tot de volgende week vrijdag 08.30 u.: Centrum Apotheek, Beltstraat 43a, 7512 AC Enschede, tel. 4314664, fax 4317619. Voedingsspreekuur tel. 053-4318950.

Tandartsen: De spreekuren zijn: zaterdag 12.00-12.30 uur en 18.30-19.00 uur. Zondag: 12.00-12.30 uur. Voor spoedgevallen en informatie over de dienstdoende tandarts kunt u bellen met de tandartsendienst tel. 0900-1282632.

Verloskundigenpraktijk Vivre, Oosterstraat 2-12, tel. 4324123. Verloskundigenpraktijk Liberis Libenter, J .J. van Deinselaan 18, tel. 4318948. Verloskundigenpraktijk Zuid, Bleekhofstraat 331, tel. 4762122 Verloskundigenpraktijk Losser/Glanerbrug, Wolshagen 3, Losser, tel. 5383342.

Prikposten MST ziekenhuis Enschede loc. Ariënsplein: ma t/m vr 07.30 - 17.00 uur ziekenhuis Enschede loc. Haaksbergerstraat: ma t/m do 07.30 - 17.00 uur, vr 07.30 - 13.00 uur, za 08.00 - 11.30 uur Enschede Zuid, Geessinkbrink 7: ma t/m vr 07.30 - 10.30 uur Enschede Noord, Mekkelholtsweg 125: ma t/m vr 07.30 - 10.30 uur Enschede West, Medisch Centrum Eudokia, Zweringweg 211: ma t/vr 07.30 - 10.30 uur Enschede Oost, De Eschpoort, Boulevard 1945-505: ma t/m vr 07.30 - 10.30 uur Glanerbrug, De Eekmaat, Schoolstraat 20: ma t/m vr 07.30 - 11.00 uur

Zorgloket Molenstraat 50, tel. 4817900 (werkdagen open 9.00-16.00 uur) Gezondheidswijzer Plus Informatiecentrum gezondheid, welzijn en leefstijl. Hier kan iedereen terecht voor gratis informatie over gezondheid, welzijn en leefstijl. Iedere werkdag geopend van 09.00 tot 13.00 uur via 053 487 68 90 www.gezondheidswijzerplustwente.nl Gezondheidswijzer Enschede, GGD Regio Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede. Tel. 053-4876890. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Gezondheidsinformatiehoek Haaksbergen: Zorgplein Het Meuke 41, 7480 AD Haaksbergen, telefoon 0535723112. Spreekuur Stoppen met Roken De huisartsen uit de Wesselerbrink zijn samen met Livio een spreekuur gestart 'Stoppen met roken'. Aanmelden via de assistenten. Iedere woensdagmiddag is er spreekuur.

Naviva Kraamzorg: Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen tel. 088-7777666. Livio: Boulevard 1945 nr 460, 7511 AL Enschede. Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen, telefoonnummer: 4881200. Jeugdgezondheidszorg: Voor vragen met betrekking tot zuigelingen en kleuters kunt u bellen tel. 4881250. Spreekuur verpleegkundigen op werkdagen van 13.30 tot 14.30 uur. Zorg-aan-huis: Dag en nacht bereikbaar, ook in de weekeinden en op feestdagen onder het volgende telefoonnummer 4881200. Thuiszorg Service Enschede e.o. Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, gezinszorg en overbruggingszorg. 24 uur per dag bereikbaar, direct inzetbaar. HKZ/ISO/BTN gecertificeerd. Haaksbergerstraat 126e, 7513 EA in Enschede, tel. 053-4303732, www.thuiszorgservice.nl Zorgbureau Twente, een thuiszorgorganisatie voor ziekenfonds en particulier verzekerden, Lintelerweg 35, 7556 PD Hengelo, tel. 0800-8844226. Thuiszorg Zorggroep Manna, Boulevard 1945 505-20, 7511 AD Enschede. Tel. 4832300

Zorgcentrum Noord: Twekkelerveld, Deppenbroek, Mekkelholt, Bolhaar, Drienerlo en Lonneker. Zorgcentrum Oost: Ribbelt, Stokhorst, Velve, Dolphia, Glanerbrug, Binnensingelgebied, Hogeland en Wooldrik. Zorgcentrum Zuid: Wesselerbrink, Stroinkslanden, Helmerhoek, Rutbeek, Boswinkel, Pathmos, Stadsveld, 't Bruggert en Usselo. Steunpunt Informele Zorg Enschede, voor mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp, Molenstraat 50, 7514 DK Enschede, tel. 4837955, e-mail: enschede@siztwente.nl, www.siztwente.nl Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) e.o., Institutenweg 25, 7521 AJ Enschede, tel. 0900-2022724. Openingstijden 08.3017.00 uur.

Uitleen: Livio Zorgwinkel, Boulevard 1945 nr. 460 te Enschede, tel. 4881300, geopend: maandags t/m vrijdags 09.0017.30 u. en zaterdags van 10.0013.00 u. (De zorgwinkel is op feestdagen en zaterdags gedurende de schoolvakanties in de zomerperiode gesloten).

Ouderentelefoon Oost Nederland voor een veilig en vertrouwelijk gesprek. Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0742552552. SOS Telefonische Hulpdienst: Voor een gesprek van mens tot mens. Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0900-0767. Allochtone Vrouwen Telefoon: voor een gesprek in uw eigen taal, vertrouwelijk en anoniem, bereikbaar ma t/m vrij 10-14 uur en ma- en wo-avond 19-22 uur, tel. 0800-0240027. AGOG Enschede/Hengelo is een specifieke hulpverlening voor de anonieme gokker en zijn/haar omgeving en 24 uur bereikbaar onder nummer 4610648. Stichting Leendert Vriel Enschede voor terminale thuiszorg: 24uur bereikbaar tel. 0534304020. vandermeerm@hotmail.com, www.leendertvriel.nl Informatie Wijkalarmering voor ouderen: Woensdag tussen 11.0012.00 u. tel. 4820223. Wijkalarmering voor Noord-Noordoostelijke wijken: tel 820820. Stichting Welzijn Ouderen: (zorgwoningen en verzorgingstehuizen) Dagelijks van 9.0017.00 u. tel. 4320122. Zorgbelang Overijssel, Afd. Signalering & Klachtenopvang Zorg voor informatie over patiëntenrechten, Wmo, klachtwegen zorg en advies. Tel 0900- 243 70 70 www.zorgbelang-overijssel.nl De dienstverlening is gratis. Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Twente: Oude Postweg 57, 7557 DA Hengelo. Voor inlichtingen over de spreekuren in Hengelo, Enschede en Almelo tel. 074-2913597. Het IKG is een onderdeel van het Patiënten Consumenten Platform Twente. De dienstverlening is gratis. AA Anonieme Alcoholisten, zelfhulpgroepen, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor directe hulp, als alcohol (te)veel wordt, tel. 053-477 55 11. Nederlandse Hyperventilatie Stichting N.H.S. Tel. 074-2660536 of 06-622560855. Algemeen Maatschappelijk Werk (SMD E-H), gratis psychosociale hulpverlening. Dagelijks bereikbaar via 053-4353353 van ma t/m do 9.00 - 17.00 uur en vrijdag tot 14.00 uur, locatie Visserijstraat 3, Enschede. Dagelijks inloopspreekuren in alle stadsdelen van 9.00 - 10.00 uur. Zie ook www.smd-eh.nl. Sociaal Raadslieden Werk (SMD E-H), gratis sociaal-juridische dienstverlening. Dagelijks bereikbaar via 053-4311688 van ma t/m do 9.00 - 17.00 uur en vrijdag tot 14.00 uur, locatie Visserijstraat 3, Enschede.

Dierenartsen: Onderstaande dierenklinieken hebben samen een waarneemregeling. Voor patiënten van deze klinieken kan bij spoedgevallen gebeld worden met de eigen praktijk voor informatie omtrent de dienstdoende dierenarts. Dierenarts: (alleen voor gezelschapsdieren), B.F. Blom, Lasondersingel 186, tel. 4357777. Dierenkliniek Twente, Haaksbergerstraat 399a, tel. 4306010 (gezelschapsdieren). Spreekuur na telefonisch contact. Dierenartsenpraktijk Enschede (landbouwhuisdieren), Brinkstraat 234, tel. 4361666, consult na telefonisch overleg. Dierenkliniek Slotzicht, Gronausestraat 169, tel. 4324292. Zaterdagochtend spreekuur volgens afspraak. Buiten spreekuur telefonisch bereikbaar. Kliniek voor gezelschapsdieren, J.A. Vermeulen en C.J. Frowijn, Zunabrink 206, tel. 4780520. Dierenkliniek Enschede- Gezelschapsdieren, Brinkstraat 234, tel. 4305805. Zaterdagochtend spreekuur vlgs afspraak

Dierenambulance: bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tel. 0653421066. Dierenbescherming/klachten: bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor het melden van dierenmishandeling of -verwaarlozing tel. 0900-2021210 (10ct/min). Voor overige (inspectie)zaken tel. 0653 359 088. De medische- en kerkdiensten met eventuele aanvullingen en wijzigingen voor regio 6 (Achterhoek en Twente) dienen vanaf 1 september 2007 (week 35) niet meer naar Enschede gestuurd te worden, maar rechtstreeks naar het betreffende weekblad waarin deze diensten vermeld moeten worden. Redactie Huis aan Huis Enschede, Getfertsingel 41, postbus 692, 7500 AR Enschede. E-mail redactiehuisaanhuis @whk.wegener.nl

 

Overig nieuws uit Huis aan Huis Enschede

» meer nieuws

Reacties en toevoegingen

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Op dit bericht kan niet meer gereageerd worden

Klik & Win acties

Doe mee en win! De laatste Klik & Win acties van dé Weekkrant.

Win 3x2 vrijkaarten voor DRUfilm The Theory of Eve...

meer Klik & Win acties »