Kies uw regio op basis van postcode, plaats of titel

Plaats
Postcode
Titel

Direct naar gemeente bij vermissing paspoort, rijbewijs of ID-kaart

ReageerPrint dit artikel
De Veluwepost
  • 19 apr 2011

REGIO - Inwoners van de regio Gelderland-Midden die hun Nederlandse identiteitsdocument kwijt zijn, kunnen dit vanaf 2 mei 2011 direct melden bij de gemeente en gelijk een nieuw document aanvragen.

ID-kaart vermist: direct naar gemeente!
ID-kaart vermist: direct naar gemeente!

Zij hoeven niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. Deze nieuwe werkwijze is klantvriendelijk en vermindert de administratieve lastendruk. In geval van een misdrijf wordt burgers dringend geadviseerd om daarnaast aangifte te doen bij de politie.

Het gaat om het proefproject Vermissing Document, dat vanaf 2 mei 2011 draait in alle gemeenten die onderdeel uitmaken van de politieregio Gelderland-Midden (GLM). De gemeente Renkum doet ook mee met het proefproject Vermissing Document.

Hoe werkt het?
Wie een Nederlands paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt is vult bij de gemeente een formu-lier in om verlies of diefstal te melden. Nadat de identiteit is vastgesteld, kan een nieuw document aangevraagd worden. Inwoners hoeven niet meer naar de politie voor een proces-verbaal. Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Om misbruik te voorkomen con-troleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Minder aangiften politie
Naar verwachting hoeft de politie met deze nieuwe werkwijze een fors aantal aangiften min-der op te nemen. De schatting is dat het merendeel van deze meldingen door de gemeenten direct kan worden afgedaan. Ook bij zaken waarin sprake is van een misdrijf (diefstal, zak-kenrollerij, overval e.d.) kan de gemeente de melding en nieuwe aanvraag direct in behande-ling nemen. In deze gevallen wordt wel aangeraden aangifte te doen van het misdrijf bij de politie.

Initiatief
Het project Vermissing Document gaat van start op initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu. De politieregio Gelderland-Midden is na de politieregio’s Amsterdam-Amstelland en Zuid-Holland-Zuid en de stad Rotterdam de vierde regio waarin de politie deze werkwijze samen met de betrokken gemeenten invoert. Belangrijk verschil met de andere drie pilots is dat in Gelderland-Midden ook de gestolen documenten onderdeel uitmaken van de nieuwe werkwijze.

 

Overig nieuws uit De Veluwepost

» meer nieuws

Reacties en toevoegingen

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Op dit bericht kan niet meer gereageerd worden

Klik & Win acties

Doe mee en win! De laatste Klik & Win acties van dé Weekkrant.

Win 3x2 vrijkaarten voor DRUfilm The Theory of Eve...

meer Klik & Win acties »