Kies uw regio op basis van postcode, plaats of titel

Plaats
Postcode
Titel

Enschedese aanpak zorg

ReageerPrint dit artikel
ENSCHEDE - Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Brigitte van de Burg (VVD) en Otwin van Dijk (PvdA) brengen op maandag 11 februari een werkbezoek aan Enschede. Zij laten zich informeren over de Enschedese aanpak op het gebied van de decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ. De gemeente wordt daarvoor vanaf 2015 verantwoordelijk.
Loes Ypma.
Loes Ypma.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en in komen, zorg en welzijn en opvoeding, zowel bestuurlijk als financieel. Gemeenten worden hierdoor beter in staat gesteld om maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele inwoners. Het doel is makkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De (jeugd)zorg moet effectiever en goedkoper worden. De overheveling van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten, gaan dan ook gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten.
De gemeente streeft ernaar (jeugd)zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren en werkt met wijkteams. Deze wijkteams worden gevormd door medewerkers van MEE Twente, Livio, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) Enschede-Haaksbergen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, RIBW Groep Overijssel en de Gemeente Enschede. In die aanpak zijn de lijnen zo kort mogelijk met huisartsen, jeugdgezondheidszorg, scholen, zorgaanbieders en dergelijke.
Ten aanzien van jeugdzorg is de gemeente van mening dat de scheiding tussen ‘lichte’ en ‘zware’ zorg niet zo zwart-wit is. Ook de zwaardere taken als reclassering en voogdij wil de gemeente dichtbij organiseren, in een integrale gezinsaanpak. De gemeente verwacht dat dit meer effect oplevert en goedkoper is.

 

Overig nieuws uit Huis aan Huis Enschede

» meer nieuws

Reacties en toevoegingen

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Op dit bericht kan niet meer gereageerd worden